کرایه حمل بار با نیسان تهران به خوی | بر حسب کیلومتر

کرایه حمل بار با نیسان از تهران برای خوی با بارنامه     کرایه حمل بار با نیسان تهران به خوی در باربری آریا بر حسب کیلومتر محاسبه می گردد، که نازلترین نرخ کرایه حمل تا خوی است، همچنین نیسان از تهران به خوی به همراه بارنامه و بیمه معتبر …