کرایه حمل بار نیسان تهران ارومیه | بر حسب کیلومتر

کرایه حمل بار با نیسان از تهران برای ارومیه با بارنامه     کرایه حمل بار نیسان تهران ارومیه در باربری آریا بر حسب کیلومتر محاسبه می گردد، که نازلترین نرخ کرایه حمل بار نیسان تهران ارومیه است، همچنین نیسان از تهران به ارومیه به همراه بارنامه و بیمه معتبر …