باربری نیسان به میانه | نرخ 1401

باربری با نیسان به میانه با بارنامه     باربری با نیسان به میانه مناسب برای حمل و نقل انواع کالا یا بار تا وزن دو تن می باشد، نیسان به میانه به همراه بارنامه و بیمه معتبر با نازلترین نرخ کرایه حمل بار بر حسب کیلومتر بصورت همه روزه …