ارسال بار با نیسان به مرز باجگیران

ارسال بار با نیسان برای مرز باجگیران شبانه روزی     ارسال بار با نیسان به مرز باجگیران یکی از مقروم بصرفه ترین نوع حمل و نقل می باشد، همچنین وانت نیسان برای مرز باجگیران به همراه بارنامه و بیمه معتبر ارسال می گردد، کرایه حمل ارسال بار با نیسان …